Skip to content Skip to footer

Barber

Phone: 0333698953
Address: Hà Nội
Brief info

Tên gọi cũng như tính cách. Một người hết lòng với công việc, luôn đem đến sự thoải mái nhất cho khách hàng bằng những câu chuyện, sự chia sẻ của riêng mình.
Dù ae là người Việt Nam hay nước ngoài, người anh cả của Tim sẽ không khiến bạn thất vọng đâu !

barber
phúc thiện

Tim Barbershop © 2024 . All Rights Reserved.