Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nguyễn Văn Dũng

Trước có người yêu thì mỗi lần cắt tại TIM là người yêu khen đẹp trai.
Giờ có vợ rồi thì mỗi lần cắt tại TIM là vợ khen tóc đẹp còn mặt xấu òm.

Tim Barbershop © 2024 . All Rights Reserved.